akumulatory

Główną różnicą między kondensatorem a akumulatorem jest to, że akumulator magazynuje ładunek w postaci energii chemicznej i przekształca go w energię elektryczną, podczas gdy kondensator magazynuje ładunek w postaci pola elektrostatycznego.

Akumulator – zasada działania

Akumulator to urządzenie wykorzystywane jako źródło energii, które składa się z trzech podstawowych elementów: katody (zacisk dodatni), anody (zacisk ujemny) i separatora znanego jako elektrolit. Akumulator magazynuje energię w postaci chemikaliów i w razie potrzeby zamienia ją z powrotem na energię elektryczną. Reakcja chemiczna zwana utlenianiem-redukcją zachodzi pomiędzy katodą a anodą poprzez separator (elektrolit) w czasie ładowania i rozładowywania akumulatora.

Kondensator – zasada działania

Kondensator to urządzenie zbudowane z dwóch lub więcej równoległych warstw płytek oddzielonych medium dielektrycznym znanym jako izolator.  Po przyłożeniu napięcia stałego do płytek ładunki o przeciwnych znakach przemieszczają się na odpowiednie nakładki – to skutek wygenerowanego jednorodnego pola elektrycznego. Kiedy kondensator zostanie odłączony od źródła napięcia, ładunki zgromadzone na okładkach nie przemieszczają się. W takiej sytuacji kondensator jest w pełni naładowany.

Różnice między kondensatorem a akumulatorem

Jak już zostało powiedziane, energia potencjalna w kondensatorze jest magazynowana w postaci pola elektrycznego, zaś w akumulatorze – w formie chemicznej. Co więcej, kondensator pobiera, magazynuje i uwalnia energię, podczas gdy akumulator jedynie dostarcza energię z obwodu. Odczuwalną różnicą między kondensatorem a akumulatorem jest spadek napięcia – w przypadku akumulatora spadek nie następuje tak gwałtownie, napięcie jest zmniejszane w sposób regularne.
Różnica obejmuje także wartość samego napięcia – w przypadku kondensatora napięcie jest średnio o 1,5V niższe.

Oferta producentów oferuje kilka rodzajów kondensatorów m.in. elektrolityczne, ceramiczne i tantalowe, podczas gdy akumulatory są sprzedawane w wariantach alkalicznym, ołowiowym, litowym, litowo-jonowym niklowo-kadmowym oraz cynkowym.