Skip to content

Ochrona Środowiska

Westerberg

Dbamy o środowisko!

Jako odpowiedzialna firma przestrzegamy zasady zrównoważonego rozwoju. Działamy       w sposób zgodny z przepisami prawa, wymaganiami stron zainteresowanych, jak i innymi uregulowaniami w dziedzinie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Ochrona Środowiska

Certyfikaty

MEMBER OF ELRETUR
2021
FOR PRODUCER RESPONSIBILITY
2020/2021
FOR PRODUCER RESPONSIBILITY
2021
PRĄD EKO
2022
CDP 2021

Jako jedna z ponad 13 000 firm ujawnionych w tym roku, Westerberg A/S otrzymał od CDP certyfikat za silne zaangażowanie w transparentność środowiskową.