Skip to content

Certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością

NASZA POLITYKA JAKOŚCI

Pragniemy dostarczać odbiorcom – klientom na rynku krajowym i międzynarodowym wyroby o nowoczesnych parametrach i wymaganiach.

Doskonalenie

Zobowiązujemy się do utrzymania i ciągłego doskonalenia funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001 z uwzględnieniem spełniania wymagań Klienta, prawnych i regulacyjnych, potrzeb wszystkich zainteresowanych stron oraz zrozumienia naszej organizacji i jej kontekstu.

Liderzy naszej firmy ustalają wspólną politykę działania. Osiągamy założone cele jakościowe przy współudziale naszych pracowników, kładąc nacisk na ich zadowolenie i dobrą atmosferę w firmie. Na wszystkich szczeblach organizacji wykorzystujemy zdolności i zaangażowanie personelu, podnosimy ich kompetencje oraz jakość pracy.

Zaangażowanie

Liderów poszczególnych obszarów zobowiązuję do kreowania takich warunków, w których załoga firmy będzie w pełni zaangażowana w osiąganie wyznaczonych celów i chętna do podnoszenia własnych kompetencji.

Stale pracujemy nad wdrażaniem i utrzymaniem najwyższych standardów, staramy się by nasi klienci otrzymali produkt najwyższej klasy jakości i bezpieczeństwa.

W 2011 roku wdrożyliśmy System Zarzadzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Posiadamy certyfikat w zakresie: Produkcja i sprzedaż pakietów baterii, sprzedaż baterii.