Logo Westerberg
Aktualności

News

Gęstość energii oznacza ilość energii zawartej w określonej objętości lub masie. Jest bardzo ogólnym pojęciem fizycznym, którego dokładne znaczenie, a co za tym idzie jednostka, zależy od kontekstu. Może odnosić się zarówno do ilości ciepła, które można pozyskać z kilograma opału, energii kinetycznej ściśniętej sprężyny, anihilacji materii, siły wybuchu grama materiału pirotechnicznego lub prądu, który można wytworzyć w reaktorze z kilograma uranu.

In the first half of 2019, the last part of our company was commissioned. Currently, the production area with social rooms is almost 1000m2, 700m2 warehouse and offices over 400m2. Due to...